KONSULTACJE

Jako początkowe spotkanie zawsze proponuję konsultację (w przypadku spotkania rodzinnego lub z parą są to najczęściej 2-3 spotkania), podczas której wspólnie zdefiniujemy obszary do pracy oraz ustalimy najefektywniejszą formę pomocy i określimy w przybliżeniu ramy czasowe pomocy. Jeśli trudności dotyczą dziecka, na pierwsze spotkanie najczęściej umawiam się z rodzicem, aby spokojnie omówić całą sytuację.

 

Jeśli zdecydują się Państwo na formę regularnego wsparcia, ustalimy stały termin spotkań. W przypadku osób indywidualnych będzie to jedno 50-60- minutowe spotkanie przeważnie raz w tygodniu (jeśli wymaga tego problematyka i indywidualna sytuacja, może się zdarzyć, że zaproponuję częstsze lub rzadsze spotkania). W przypadku rodzin i par będzie to jedno półtoragodzinne spotkanie raz na tydzień lub dwa tygodnie.

 

 

PSYCHOTERAPIA

Oferuję psychoterapię dla rodzin i par, w ujęciu systemowym. 

 

Wiek gimnazjalny i ponadgimnazjalny jest bardzo specyficznym czasem... Bywa on trudny zarówno dla wchodzącego w okres dorastania człowieka, jak i dla jego otoczenia. Jako psycholog pracująca w gimnazjum ponad 10 lat (i bardzo lubiąca swoją pracę!), wiem, że bywają momenty, kiedy takiej powoli wchodzącej w dorosłość osobie a także jego rodzinie potrzebne jest profesjonalne wsparcie.

 

Dla wielu dorosłych rozmowa z dorastającymi dziećmi na niektóre tematy może być z różnych względów kłopotliwa. Tematyka związana z seksem, narkotykami czy innymi zagrożeniami może sprawiać trudności każdemu rodzicowi. Wychodząc na przeciw takim problemom, poza psychoterapią, oferuję w gabinecie możliwość indywidualnych spotkań z młodzieżą dotyczących właśnie takich trudnych obszarów.

 

Właśnie dla nich, oprócz indywidualnych konsultacji, prowadzę psychoterapię w ujęciu systemowym. Terapia ta jest szczególnie polecana jeśli dziecko lub dorastający młody człowiek zmaga się z różnego typu poważnymi problemami:

 • problemy z zachowaniem
 • problemy emocjonalne,
 • zaburzenia związane z jedzeniem (anoreksja, bulimia),
 • pogorszenie się w nauce,
 • nieodpowiednie towarzystwo,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zagrożenie demoralizacją,
 • samookaleczenie się,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (tzw. ADHD),
 • trudności w obszarze seksualności,
 • eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze, leki).

 

Terapia par przeznaczona jest dla osób zmagających się z trudnościami w związku, którym chcą się przyjrzeć i nad którymi zdecydowani są pracować.

Mogą to być:

 • nasilające się konflikty,
 • systematyczne oddalanie się partnerów od siebie,
 • zdrada,
 • trudności w obszarze seksu
 • wejście w nowy etap życia rodzinnego (np. narodziny dziecka, opuszczenie domu rodzinnego przez dzieci, przejście na emeryturę)
 • i każdy inny problem, z którym para czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie sama.

 

Terapia systemowa

 

Terapia systemowa wychodzi z założenia, że każdy z nas żyje w rodzinie (systemie) i z jakiejś rodziny pochodzi i ta wiedza ma pomóc w zrozumieniu procesów zachodzących w nas samych. Uznaje się w niej, że najpełniejsze zrozumienie trudności człowieka możliwe jest jedynie w kontekście, w którym on żyje z uwzględnieniem jego osobistych przeżyć. Zakłada się więc, że w procesie pomocy jednej osobie, kluczowe znaczenie ma zrozumienie reszty członków rodziny jako uczestników tego samego systemu.

 

Do osiągania celów terapii, potrzebne jest zaangażowanie oraz współpraca wszystkich osób w niej uczestniczących. Możliwa jest również taka sytuacja, kiedy któraś osoba nie jest całkowicie przekonana o skuteczności terapii; to nie wyklucza możliwości podjęcia wspólnej pracy terapeutycznej. Jednak pozytywne zmiany w relacji są możliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie osoby uczestniczące w terapii zaangażują się w tą zmianę. Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli. W przypadku terapii małżeńskiej, nie może też scalić żadnej pary „na siłę”- czasem może stać się także tak, że efektem terapii może być decyzja partnerów o czasowej lub trwałej separacji.

 

 

WSPARCIE PODCZAS ROZWODU

Rozwód to jedno z trudniejszych doświadczeń w naszym życiu. Czasem jednak jest nieunikniony, aby członkowie rodziny przestali cierpieć i wzajemnie się ranić.
Dla rodziców rozwodzących się proponuję spotkania dotyczące zminimalizowania stresu i uniknięcia traumy rozwodowej u dzieci.

 Przez rozwód nie da się przejść "suchą stopą", ale da się ograniczyć ból i cierpienie spowodowane żalem i złością. Samo rozstanie zaczyna się dużo wcześniej, niż złożenie dokumentów rozwodowych w sądzie i kończy się dużo później, niż orzeczenie wyroku przez ten sąd. Podczas procesu rozstania warto zwrócić się o profesjonalne wsparcie, gdyż takie doświadczenie może przerosnąć każdego, a koncentracją tylko na swoim żalu możemy zrobić niezamierzoną krzywdę tym ,którzy choć nie zawinili, mogą najbardziej ucierpieć- czyli swoim dzieciom.

Współpracuję jako konsultant z adwokat specjalizującą się w sprawach rodzinnych, mecenas Honoratą Janik-Skowrońską, której kancelaria objęła patronatem Poradnię Prawną Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Gdańsku.

 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

Przygotowuję i prowadzę także cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Wystarczająco Dobry Rodzic” w zakresie radzenia sobie z kryzysami wieku dziecięcego oraz dorastania. W zależności od potrzeb grupy i trudności, z jakimi borykają się rodzice może to być cykl trzech lub ośmiu 150 minutowych spotkań.   W każdym przypadku grupa może liczyć od 5 do 12 osób.

Aktualnie trwają zapisy na kolejny cykl spotkań, rozpoczynających się we wrześniu. Rodziców zainteresowanych wsparciem w pokonywaniu aktualnych trudności związanych z wychowaniuem dzieci zapraszam na konsultacje indywidualne lub rodzinne w gabinecie.

 

„Wystarczająco Dobry Rodzic”

Bycie rodzicem to jedno z trudniejszych zadań, jakie stawia przed nami życie... Trudności, które wszyscy napotykamy wychowując dzieci często nie tylko nas zaskakują, ale i zdają się przerastać. Każdy chciałby być „Super- rodzicem” i przeżywa wiele frustracji, kiedy to się nie udaje.
Podczas cyklu zajęć proponowanych przeze mnie wspólnie odkrywamy, że – zdognie z najnowszymi badaniami- najkorzystniejsze dla całej rodziny jest bycie „Wystarczająco Dobrym Rodzicem”.

 

Uczestnictwo w warsztatach więc pomoże Państwu:

 

 • Jasno określić zasady i granice panujące w domu oraz pilnować ich przestrzegania.
 • Sprawić, żeby dzieci wykonywały swoje obowiązki.
 • Nauczyć się karać dzieci tak, aby kara była efektywna i dopasowana do dziecka i jego przewinienia.
 • Nauczyć się chwalić i nagradzać dzieci tak, aby motywować je do dalszego starania się.
 • Sprawnie rozwiązywać konflikty pomiędzy dziećmi.

  

 

CENNIK

  Czas trwania Cena
Spotkanie indywidualne (raz w  tygodniu) 50- 60 min 120 zł
Spotkanie dla rodziny/pary (raz na 2  tygodnie) 80-90 min 180 zł
Sporządzenie i wydanie opinii psychologicznej na podstawie przeprowadzonych badań   150 zł
Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie w terapii/ konsultacjach   30   zł

Warsztaty psychoedukacyjne (cykl 10 spotkań co 2 tygodnie) – 1 spotkanie 

Zniżka 50% dla drugiego rodzica

150 min 150 zł